Tasaamon ja rimottamon pölynsidonta sekä kuivaamon kostutus

FreshWind Oy:n toteuttamat projektit UPM Seikun sahalle:

  • Tasaamon pölynsidonta noin 2007
  • Rimottamon pölynsidonta 2014
  • Kuivaamon kostutus 2015

UPM Seikun Saha

UPM Seikun saha tuottaa kuusisahatavaraa pohjoismaisesta sertifoidusta raaka-aineesta pääasiallisesti Länsi-Suomen metsistä. Seikun saha on modernisoitu useaan otteeseen ja se käyttää viimeisimpiä sahateollisuuden tekniikoita korkealaatuisen kuusisahatavaran tuottamiseen. (www.upmtimber.com)

Seikun saha on Porissa sijaitseva UPM-Kymmene-konserniin kuuluva sahalaitos. Seikun sahan vuosittainen kapasiteetti on 390 000 m3 kuusisahatavaraa. UPM Seikun saha työllistää tällä hetkellä noin 80 henkilö.

Seikun sahan perusti F.W. Rosenlew vuonna 1872. Saha modernisoitiin kokonaan vuonna 1940 ja sen jälkeen uudistuksia on toteutettu säännöllisin väliajoin. Viimeisin isompi investointi Seikun sahalla oli tukkilajittelulinjan uudistaminen kesällä 2015.  Sahan historian ja investointien roadmap voit tutustua täältä.

Mistä kaikki alkoi?

Yhteistyö UPM Seikun Sahan ja FreshWind Oy:n välillä alkoi tasaamon pölynsidontaprojektista yli 10 vuotta sitten.  ”Ensimmäisestä projektista oli sen verran aikaa, että ei muista tarkalleen mistä yhteistyö alkoi. Riipisen Kalevi on ollut aina aktiivinen keskustelemaan, kyselemään ja ehdottamaan. Yhteydenpidon ja keskustelujen myötä on sitten viety Kalevin kanssa asioita eteenpäin. Kalevi on ollut yhteydessä ensimmäisestä projektista lähtien, joten siitä sitten on ollut helppo jatkaa yhteistyötä”, kertoo Juha Tuominen UPM Seikun sahan tuotantopäällikkö.

Tasaamon ja rimottamon pölynsidonta

Tuomiselta kysyttäessä mikä oli rimottamon ja tasaamon lähtötilanne, vastasi hän lyhyesti ja ytimekkäästi: ”sananmukaisessa merkityksessä pölynsidonta”.  Työnantaja ja työntekijät olivat huomanneet, että sahapölylle tuli tehdä jotain. ”Tasaamon pölynsidonta lähti työnantajan näkövinkkelistä ja rimoituksen kohdalla kommentteja tuli enemmän työntekijöiden puolelta”, muistelee Tuominen.

Tasaamoon asennettiin FreshWind -pölynsidontajärjestelmä vuonna 2007 ja rimoittamon puolelle vuonna 2014. Tuominen kommentoi FreshWind -järjestelmän toimintaa: ” Kyllä se varmasti auttaa, vaikka sellaista faktatietoa ei ole, mutta näkemys on joka tapauksessa, että on auttanut”.

Kuivaamon kostutus

Kuivaamoon asennettiin kostutusjärjestelmä FreshWind Oy:n toimesta vuonna 2015. Kuivaamon aikaisempi kostutusjärjestelmä oli mennyt sen verran huonoon kuntoon ja siten käytännössä kostutusta ei kuivaamossa ollut ollenkaan.  Tuominen kertoi, että yhtenä tavoitteena oli estää puun ylikuivuminen.

FreshWind-järjestelmän etu muihin vastaaviin järjestelmiin on se, että korkeapaineveden pienestä pisarakoosta johtuva tehokas haihtuminen mahdollistaa tehokkaan kostutuksen, ja nopean ylösajon, sekä tehokkaan tasaannutuksen. Näin kuivauksen kokonaisaika on mahdollisimman lyhyt, sahatavaran laadun pysyessä korkeana.

Asennus ja huolto

FreshWind -järjestelmän asennus on helppoa ja vaivatonta. FreshWindin asentaja toteuttaa järjestelmän asennuksen, jonka jälkeen järjestelmä puhdistetaan ja testataan. Asennuksen, puhdistuksen ja testauksen jälkeen FreshWind -järjestelmä on käyttövalmis. Tuominen kertoi, että yhteistyö Freshwind Oy:n kanssa on tuonut lisätietoa korkeapainejärjestelmistä, mutta on tykännyt siitä, että he ovat voinut keskittyä omaan työarkeen.  ”Koko korkeapainejärjestelmä aihealueesta on tullut lisätietoa, korkeapainjärjestelmistä. Mutta se on aavistuksen niin, että se ei ole meille tärkein juttu. Ei siihen ole laitettu sillein panostusta. Sen jälkeen kun on asennettu, niin toivon mukaan kaikki toimii sen jälkeen. Asennuksen jälkeen ei hirveästi ajatuksia tai panostuksia ole tarvinnut uhrata”, kertoo Tuominen

FreshWind-järjestelmän huoltaminen on vuosittain vähäistä. Järjestelmän huolto pitää sisällään pääsääntöisesti vain suodattimien vaihtoa noin kerran vuodessa tai suuttimien vaihtoa, riippuen veden laadusta. Joten huoltotoimenpiteet ovat helppo toteuttaa FreshWind Oy:n antamien huolto-ohjeiden mukaisesti. Asiakkailla on myös mahdollista käyttää FreshWind Oy:n tarjoamia räätälöityjä huoltopalveluja.

Vastasiko kostutus- ja pölynsidontajärjestelmä odotuksia?

UPM Seikun saha halusi löytää toimivan ratkaisun kuivaamon kostutukseen ja löytää järjestelmän joka sitoo pölyä kustannustehokkaasti. Tuominen mainitsi, että yleinen näkemys on se, että FreshWind on ratkaisut pölynsidonta-ongelmat ja tehostanut kuivaamon kostutusta.  ” Näkemys on, että mitään erityisiä vaikeuksia ei ole ollut. FreshWind on vähentänyt ongelmia ja helpottanut arkea”.

Yhteistyö FreshWind Oy:n kanssa

Tuominen kuvaili FreshWind Oy:n ja Seikun sahan yhteistyöstä seuraavasti: ” Yhteistyö on sujunut hyvin ja minulla on näkemys, että yhteistyö on ollut helppoa. Yhteydenpito ja viestintä on toiminut hyvin ja aikatauluissa on pysytty ihan riittävällä tarkkuudella.” Tuominen lisäsi vielä, että ”FreshWind on pystynyt toimimaan ja reagoimaan myös nopeallakin aikataululla”.  Tuominen antoi FreshWindin toiminnalle ja järjestelmälle hyvän arvosanan.

Tuominen kertoi lopuksi, että voi hyvin suositella FreshWind -järjestelmää muille. ”Kyllä sillä tavalla voi suositella, että kaikki projektit mennyt hyvin ja järjestelmät toiminut hyvin.” Hän lisäsi vielä, että asennuksen jälkeen ei ole tarvinnut tehdä ihmeempiä toimenpiteitä.