EU:n GDPR:n mukainen rekisteriseloste. (See English translation below)

REKISTERINPITÄJÄ
FreshWind Oy
Y-tunnus 02595210-4
Pajatie 8 40630, JYVÄSKYLÄ

YHTEYSHENKILÖ
Kalevi Riipinen
kalevi.riipinen (a) freshwind.fi

REKISTERIN NIMI
FreshWind Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin sekä palvelujen tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
– Y-tunnus
– Yrityksen nimi
– Kontaktihenkilön nimi
– Asema yrityksessä
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Yrityksen osoitetiedot
– Tietoa asiakkuudesta

HENKILÖTIETOJA SÄILYTETÄÄN
FreshWind Oy:n CRM- järjestelmän Taimerin palvelimella ja sähköpostijärjestelmässä Outlook.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteri on koostettu FreshWind Oy:n asiakastiedoista, yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä, asiakkailta kaupallisten projektien yhteydessä saaduista tiedoista sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Tieto lisätään rekisteriin myös asiakkaan asioidessa FreshWind Oy:n kanssa mukaan lukien myös internetsivuilla vierailtaessa. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupallisten asiakastietojärjestelmien tietokannoista.

TIETOJEN LUOVUTUS
Rekisterinpitäjä FreshWind Oy ei luovuta tietoja edelleen kolmansille osapuolille, paitsi viranomaisten niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti asiakastietojärjestelemässä. Käyttöoikeudet järjestelmään annetaan vain sellaisille työntekijöille, jotka tarvitsevat näitä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, kuten asiakassuhteen ajan. Tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti olemassa oleva lainsäädäntö huomioon ottaen.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle. Henkilön on näissä yhteyksissä todennettava henkilöllisyytensä.

Henkilöllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramarkkinointia varten ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisemista. Rekisterinpitäjä on velvollinen oikaisemaan nämä tiedot mahdollisimman pian. Oikaisupyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

 

ENGLISH

This translation has been provided for the convenience of our clients. In case of confusion or conflict, the Finnish text will prevail.

This is a personal data file description and has been drafted in accordance with the EU GDPR. All collected information is stored in a customer registry. This document details what information is stored and how it is stored, how customer information is collected and for what purpose, and the rights of the person to check and correct stored personal information as well as the rights to prohibit the usage of the information.  This document serves the same purpose as a Privacy Policy.

REGISTRY HOLDER

FreshWind Ltd
Company ID: 2595210-4
Address: Pajatie 8, 40630 Jyväskylä Finland

CONTACT INFORMATION

Registry manager: Kalevi Riipinen
Address: Pajatie 8 40630 Jyväskylä, Finland
Email: kalevi.riipinen (a) freshwind.fi

REGISTRY NAME

FreshWind Oy:n asiakasrekisteri (customer registry)

PURPOSE

The information stored in the customer registry may be used for the following purposes:

 • Fostering customer relations
 • Certifying transactions
 • Development of customer service and business operations
 • Marketing
 • Analysis and statistics

Personal information will be handled in accordance with the GDPR.

REGISTRY INFORMATION

We only collect information that is needed to fulfill our contracts with our clients and to maintain customer relationships. We do not perform any customer profiling based on the personal data. The customer registry may contain the following information:

 • Contact information, such as name, address, phone number, and email address.
 • Registry information such as username and password and other similar information
 • Customer information, such as invoicing and payment information, product and order history, customer feedback, and similar information.
 • Information given by the client regarding interests in products.
 • Permits and consents
 • Other information collected with the customer’s consent.

DATA SOURCES

Personal information can be collected from:

 • From the client via phone, email or other communication
 • Via cookies and similar technologies
 • Via public and private registries, such as the Robinson registry maintained by the Finnish Direct Marketing Association.

DISCLOSURE OF DATA AND TRANSFER OF DATA OUTSIDE THE EU OR THE EUROPEAN ECONOMIC AREA

Name and contact information may be used for marketing purposes as defined in the GDPR. Information will not be disclosed to third parties or outside the EU or the European Economic Area without customer’s consent or based on legal grounds. For delivery of goods, some of the personal data information, such as name and address will be transferred over to the company responsible for the delivery. We use the Finnish Post, DHL and DB Schenker as our main delivery partners. All of them are committed to following the same GDPR regulations.

PERSONAL RIGHTS

Right to view and correct personal information

Persons added to the registry have a right to view any personal information that has been stored in the registry. Contacts regarding viewing personal information must be made in writing and sent to the address defined in section 1 of this document. If the collected information contains mistakes, a request for correction may be made to the person in charge of maintaining the registry. Contact information is found in section 2 of this document.

Right to prohibit use

Persons added to the registry have a right to prohibit the registry holder from using any collected information for the purpose of direct advertising and other direct marketing, market research and polls.

THE PRINCIPLES OF DATA PROTECTION AND STORAGE

The register is located on a secure server. Access to the registry is protected with usernames, passwords, firewalls and other technical and administrative security measures.