Tiesitkö tämän ilmankosteudesta?

Suhteellinen kosteus, absoluuttinen kosteus ja kastepiste

Kosteuden määrää ilmaistaan useiden eri suureiden avulla. Siksi onkin tärkeää tuntea käytettävä terminologia puhuttaessa ilman kosteudesta. Ilman kosteus tarkoittaa ilmassa olevaa vesihöyryä. Ilman lämpötila määrää, kuinka paljon vesihöyryä ilmassa voi olla.  Suhteellinen kosteus on yksi useimmiten käytettävistä ilman kosteuden määreistä. Suhteellinen kosteus ilmoitetaan prosentteina (%) eli kuinka paljon ilmassa on vesihöyryä siihen nähden, mitä kyseisessä lämpötilassa voi enimmillään olla vesihöyryä.  Absoluuttisella kosteudella (esim. g/kg) ilmoitetaan kuinka monta grammaa vesihöyryä sisältyy kuutiometriin kuivaa ilmaa.  Kolmas yleinen ilman kosteutta kuvaava määre on ilman kastepiste, jolla kuvataan pistettä, jossa vesihöyry alkaa tiivistymään.

Ilmankosteuden tärkeys tuotantoprosesseissa

Ilmankosteuden tasapaino on erityisen tärkeä monessa tuotantoprosessissa. Jos ilmankosteus on väärä, voi se vaikuttaa negatiivisesti prosessiin, tuotteisiin, työympäristöön ja rakennuksiin. Suomessa ulkoilman suhteellinen kosteus vaihtelee vuoden eri aikoina välillä 30 – 80 % ja absoluuttinen kosteus n. 0,5 – 20 g/kg. Talvella suhteellinen ilman kosteus voi olla 80 % mutta absoluuttinen kosteus voi olla alle 1 g/kg.

Kiinnitä huomiota ilmankosteuteen

Talvella rakennuksiin tuodaan ulkoilmaa, jota joudutaan lämmittämään. Tällöin ilman suhteellinen kosteus voi laskea jopa 10 %:iin. Liian matala ilman kosteus aiheuttaa staattisia varauksia materiaalien välillä ja voi purkautuessaan aiheuttaa isojakin tuhoja. Pahimmillaan staattinen purkaus voi aiheuttaa pölyräjähdyksen. Liian kuiva ilma voi aiheuttaa myös terveydellisiä haittoja, kuten hengitysteiden, silmien ja ihon ärsytystä ja tulehdustiloja. Rakennuksien ilmankosteuteeen onkin syytä kiinnittää huomiota.