Tiesitkö tämän ilmankosteudesta?

Suhteellinen kosteus, absoluuttinen kosteus ja kastepiste

Ilman kosteus on ilmassa oleva vesihöyry. Lämpötila määrää, kuinka paljon vesihöytyä ilmassa voi olla. Kosteuden määrää ilmaistaan useiden eri suureiden avulla. Suhteellinen kosteus on yleisin määre. Suhteellinen kosteus ilmoitetaan prosentteina (%) eli kuinka paljon ilmassa on vesihöyryä siihen nähden mitä kyseisessä lämpötilassa voi olla enimmillään vesihöyryä.  Absoluuttisella kosteudella ilmoitetaan (esim. g/kg) kuinka monta grammaa vesihöyryä sisältyy kuutiometriin kuivassa ilmassa.  Kolmas mahdollinen määre on ilman kastepiste, jolla kuvataan pistettä jolloin vesihöyry alkaa tiivistymään. Sumuinen ilma on hyvä esimerkki kylläisestä ilmasta, jolloin suhteellinen kosteus lähentelee 100 %.

Ilmankosteuden tärkeys tuotantoprosesseissa

Ilmankosteuden tasapaino on erityisen tärkeä monessa tuotantoprosessissa. Jos ilmankosteus on väärä, voi se vaikuttaa negatiivisesti prosessiin, tuotteisiin, työympäristöön ja rakennuksiin. Suomessa ulkoilman suhteellinen kosteus vaihtelee vuoden eri aikoina välillä 30 – 80 % ja absoluuttinen kosteus n. 0,5 – 20 g/kg. Talvella suhteellinen ilman kosteus voi olla 80 % mutta absoluuttinen kosteus on alle 1 g/kg.

Kiinnitä huomiota ilmankosteuteen

Talvella rakennuksiin tuodaan ulkoilmaa, joka joudutaan lämmittämään. Tällöin ilman suhteellinen kosteus voi laskea jopa 10 %:iin. Liian matala ilman kosteus aiheuttaa staattisia varauksia materiaalien välillä ja voi purkautuessaan aiheuttaa isojakin tuhoja (vrt. ilman ja veden sähkönjohtavuus). Pahimmillaan staattinen purkaus voi aiheuttaa pölyräjähdyksen. Tästä syystä on hyvä kiinnittää erityistä huomiota ilmankosteuteen.