Kvartsipölyasetus 2020 – Parannuksia työterveyteen

Monissa työpaikoissa työntekijät saattavat altistua erilaisille syöpää aiheuttaville aineille ja menetelmille. Syöpävaaraa aiheuttaville tekijöille altistumista säädellään työsuojelulainsäädännön avulla, joka määrittelee mm. sitovat raja-arvot syöpävaarallisille aineille altistumiselle. Sitova raja-arvo tarkoittaa arvoa, joka ei saa ylittyä työnteossa, ja se on laskettu yhden työpäivän (8h) ajalle. Mikäli sitova raja-arvo ylittyy, on työnantaja velvoitettu viipymättä vähentämään altistuminen raja-arvon alapuolelle. Syöpävaaraa aiheuttavien aineiden lainsäädäntö uudistui juuri vuoden alussa, ja uusia sitovia raja-arvoja tuli 22, joiden joukossa oli uusi raja-arvo myös kvartsipölylle.

 

Kvartsin esiintyminen työssä

Kvartsi on kiteistä piidioksidia, jota esiintyy mm. kallioperän kivimateriaaleissa ja hiekassa. Näitä aineksia sisältävissä tuotteissa, kuten esimerkiksi betonissa, laastissa, savessa ja posliinissa on siten myös yleensä kvartsia. Hienojakoista kvartsipölyä voi muodostua kyseisten tuotteiden valmistamisessa ja jatkojalostamisessa. Kaiken kaikkiaan Suomessa on arvioitu olevan noin 50 000 työntekijää, jotka altistuvat työssään kvartsipölylle. Eniten altistumista tapahtuu rakennusteollisuudessa, kaivostoiminnassa, betoniteollisuudessa, posliiniteollisuudessa ja lasiteollisuudessa.

 

Kvartsipölyn terveyshaitat

Työpaikoilla esiintyvä pöly on yleensä useiden ainesten seosta. Pöly voi myös koostua erikokoisista hiukkasista, joilla on työtekijöiden terveydelle erilaiset vaikutukset. Pölylaaduille onkin määritelty terveyden kannalta vaaralliset hiukkaskoot ja niiden altistumiselle raja-arvot. Kvartsipölyn kohdalla alveolijakoinen pöly on terveyden kannalta suurimman riskin omaava. Hienojakoinen kvartsipöly voi hengitettäessä kulkeutua syvälle keuhkoihin ja keräytyä sinne pitkäaikaisen altistumisen aikana. Kvartsipölylle altistuminen voi pahimmillaan johtaa silikoosiin ja hengityselinten syöpiin, kuten keuhkosyöpään.

 

Riskien hallinta

Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on oltava tietoinen työn terveysriskeistä ja tarvittaessa suoritettava mittauksia vaarallisista aineista, jotta työntekijöiden altistumista terveydelle haitallisille aineille voidaan seurata. Mittaustuloksia pitää verrata annettuihin sitoviin raja-arvoihin ja HTP-arvoihin. Kvartsipölylle asetettu uusi sitova raja-arvo on 0,1 mg/m3 (8h, alveolijae) ja HTP- arvo 0,05 mg/m3 (8h, alveolijae).

Haitallisen pölyn hallintaan on olemassa monia keinoja. Keskeinen periaate pölyn torjunnassa on pölyn leviämisen estäminen lähteestä. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi ottamalla käyttöön vähemmän pölyäviä materiaaleja ja menetelmiä, osastoimalla lähde tai sieppaamalla muodostuva pöly esimerkiksi kohdepoiston avulla. Usein materiaalien ja menetelmien vaihtamien ei kuitenkaan ole mahdollista. Tuotantotilat voivat olla myös sellaiset, että pölyäviä kohteita ei voida helposti osastoida. Kohdepoistot puolestaan soveltuvat usein vain hyvin rajattuihin kohteisiin, ja ne saattavat siepata mukaansa kallisarvoista raaka-ainetta ylimäärin. Yksi monipuolinen ja edullinen vaihtoehto pölynhallintaan on sen sitominen vesisumutuksen avulla.

Vesisumutus pölynsidonnassa voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Matalapaineiset järjestelmät ovat usein epäkäytännöllisiä ja vettä tuhlaavia. Kaikki materiaalit eivät myöskään kestä varsinaista kastelua, joten isopisarainen vesisumutus on siksi usein poissuljettu vaihtoehto. FreshWind-korkeapainesumutus järjestelmällä toteutetussa pölynsidonnassa ei näitä ongelmia ole.

 

FreshWind-järjestelmän monipuoliset ominaisuudet takaavat tehokkaan pölynsidonnan

Korkealla paineella ja Danfossin erikoissuuttimilla toteutettu FreshWind-vesisumu omaa erittäin pienen pisarakoon. Kokoluokaltaan pölyhiukkasten kanssa samankokoiset vesipisarat sitovat pölyn tehokkaasti ilmasta. Hienojakoinen vesisumu ei myöskään kastele pintoja ja materiaaleja. FreshWind-vesisumutus voidaan toteuttaa yhtä tarkasti kuin kohdepoisto tai se voidaan toteuttaa esimerkiksi koko tilan kattavaksi. Toteutus voidaan tehdä päätelaitteiden tai suutintukkien avulla. FreshWindin valikoimasta löytyy myös siirreltäviä päätelaitteita väliaikaisiin kohteisiin tai esimerkiksi tarjoamaan parempi paikallisilmasto juuri sinne, missä työntekijät viettävät aikaa.

FreshWind-järjestelmän monipuolisten ominaisuuksien lisäksi järjestelmän kruunaa sen energiatehokkuus ja korkea laatu. Laadukkaista komponenteista koostuvat FreshWind-järjestelmät ovat pitkäikäisiä ja lähes huoltovapaita. Pölynsidonnan sivutuotteena FreshWind-järjestelmä parantaa tilan ilmankosteutta ja tarjoaa lisäjäähdytystä adiabaattisen prosessin välityksellä. Pienempi pölymäärä pienentää myös koneiden kulumista ja lisää siten niiden käyttöikää.

 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää FreshWind-järjestelmästä ja kuinka voimme sen avulla parantaa työtekijöidenne turvallisuutta ja terveyttä! Voit myös tutustua pölynsidonta referensseihimme täältä. Uusimpana on juuri alkuvuodesta valmistunut Sora- ja Betoni Suutariselle toteutettu tuotantotilan pölynsidonta.