FreshWind Oy Teollisuusuutisissa

Uusimmassa Teollisuusuutisten numerossa (syyskuu/2019 Puunjalostus) kerrottiin FreshWind Oy:n toiminnasta.
Tässä tiivistettynä pari otetta artikkelista.

 

Räätälöityjä ratkaisuja teollisuuden ilmanlaadun hallintaan

Tehokas ja korkealaatuinen tuotantoprosessi edellyttää aina tasaista ilmankosteutta ja hyvää ilmanlaadun hallintaa. Oikea ja miellyttävä ilmankosteus edistää myös työhyvinvointia. FreshWind- korkeapaine sumujärjestelmällä varmistetaan tuotantoprosesseihin ja työoloihin sopiva ilmankosteus, jonka lisäksi järjestelmällä voidaan sitoa tuotantoprosesseissa muodostuvaa pölyä. Korkeampi ilmankosteus ja pienempi pölymäärä pienentävät myös pölyräjähdysten ja tulipalojen syttymisen riskiä, lisäten työympäristön turvallisuutta.”

 

”Pölynsidonnalla parempaa työhygieniaa ja turvallisuutta

Monilla asiakkaillamme on työhygieniaan- ja turvallisuuteen vaikuttava pölyongelma. Ihmiset joutuvat käyttämään hengityssuojaimia jopa koko työvuoron ajan, koska pölypitoisuus ylittää sallitut raja-arvot. FreshWind-järjestelmällä tilan pölypitoisuus saadaan pudotettua sallittujen raja-arvojen alapuolelle. Usein pölyävissä kohteissa ilman luontainen kosteus katoaa, koska pölyhiukkaset imevät kosteutta itseensä. Tämän vuoksi ilmankosteutta lisäävä pölynsidontajärjestelmä on järkevä vaihtoehto parantamaan työolosuhteita, koska se pölynsidonnan lisäksi parantaa ilmanlaatua myös kosteuden osalta.

FreshWind-korkeapainesumujärjestelmä auttaa myös pienentämään tulipalo- ja pölyräjähdysriskejä. Ilmassa oleva vesi sitoo pölyä tehokkaasti ja kostuttaa materiaalia samalla kun se jäähdyttää prosesseja, joista voisi syntyä kipinöitä, staattista sähköä tai kuumuutta. FreshWind on toteuttanut useita merkittäviä pölynsidontakohteita viime vuosina. Referenssilistalta löytyy mm. Metsä Fibren Lappeenrannan saha ja Vilppulan saha, joissa järjestelmät on asennettu puutavaran tasaamolle, hakkurille ja paketointiin.

-Pari vuotta sitten teimme myös hyvin vaativan kohteen Neste Oy:lle Porvooseen. Kohteen ongelmana oli pölisevä materiaali lastauspaikalla. Haitta oli erittäin suuri. FreshWind-järjestelmän käyttöönoton jälkeen tilanne parani merkittävästi. Toteutimme järjestelmän yhteistyössä Nesteen kanssa. ”

 

”Asiakaslähtöinen suunnittelu ja toteutus

-Olemme asentaneet järjestelmiä ympäri Suomea ja myös muutamaan ulkomaan kohteeseen. Käytännön kokemuksemme sekä asianmukainen kalustomme ovat auttaneet monia yrityksiä hallitsemaan tehokkaasti kostutus- ja pölyongelmia.

-Asiakkaamme arvostavat kokonaispalvelua, joka ulottuu suunnittelusta laitetoimituksiin ja asennuksista huoltoon. Kartoitamme yhdessä asiakkaiden kanssa kiinteistöjen ja prosessien todelliset tarpeet. Järjestelmän täytyy soveltua parhaalla mahdollisella tavalla kunkin asiakkaan toiminnan luonteeseen. Näin voimme toimittaa taloudellisesti kilpailukykyisiä ratkaisuja, Riipinen määrittelee.

 

Kaikkiin ympäristöihin

-FreshWind-järjestelmiä on toimitettu jo vuodesta 2006. Pääosa asennuskohteista sijaitsee Suomessa, mutta järjestelmiä on toimitettu myös muutamiin ulkomaan kohteisiin.

-FreshWind Oy tarjoaa palvelukokonaisuuksia, joiden avulla varmistetaan terveellinen ja laadukas toimintaympäristö. Laitteidemme ja sovellusratkaisujemme avulla saadaan aikaan kuluja säästävä, täsmällinen ja turvallisempi ympäristö. Kaikki laitteistot räätälöidään aina kohdekohtaisesti, vaikka kohteet toteutetaankin hyvin pitkälle vakiokomponenteilla. On tärkeää tehdä oikeanlaiset ja oikein sijoitetut järjestelmät kuhunkin kohteeseen, jotta ne täyttävät niille asetetut tehtävät täsmällisesti, Riipinen painottaa.

 

Vahvaa osaamista myös tulevaisuudessa

– Alan uusin tietotaito, vahva kokemus ja jatkuva osaamisen kehittäminen antavat FreshWind-palveluille tilaa kasvaa tulevaisuudessa. Haluamme olla kaikilla osa-alueilla asiakkaalle paras mahdollinen yhteistyökumppani, Kalevi Riipinen luonnehtii FreshWind Oy:n toimintaa. ”

 

Voit käydä lukemassa artikkelin kokonaisuudessaan täältä (s.17) : https://www.yumpu.com/fi/document/fullscreen/59479723/teollisuusuutiset-puunjalostus