Pitääkö olla huolissaan? – Legionellabakteerit vesijärjestelmissä

Legionellabakteerit ovat luonnossa yleisesti esiintyviä bakteereja. Niitä on löydetty pieninä pitoisuuksina sekä vesistöistä, että maaperästä. Legionellat viihtyvät myös rakennetuissa vesijärjestelmissä, kuten talousvesijärjestelmissä, pore- ja uima-altaissa, jäähdytysvesijärjestelmissä sekä jätevesijärjestelmissä, joissa ne voivat aiheuttaa ongelmia suurina pitoisuuksina ilmetessään.

Legioonalaistauti on legionellabakteerien aiheuttama keuhkokuume, joka voi pahimmassa tapauksessa johtaa kuolemaan. Sen yleisin aiheuttaja on Legionella pneumophila – bakteeri. Lievempää, flunssan tapaista legionellojen aiheuttamaa tautia kutsutaan Pontiac-kuumeeksi. Yhdessä nämä taudit muodostavat Legionelloosi-tautiryhmän.

 

Legionellat aiheuttavat sairastumisriskin esiintyessään suurina pitoisuuksina

Kiinteistöissä sijaitseviin erilaisiin vesijärjestelmiin pääsee luonnonveden ja vesilaitosten käsittelemän veden mukana pieninä pitoisuuksina erilaisia mikrobeja, joita vastaan ei ole käytetty desinfektiomenetelmiä tai joihin ne eivät ole tehonneet. Vesijärjestelmissä mikrobien pitoisuudet suurenevat, jos kasvuolosuhteet ovat niille suotuisat. Infektioriski syntyy, kun haitallisten bakteerien pitoisuudet nousevat suuriksi, ja kun niiden pääsy elimistöön on mahdollista.

Legionellabakteerit voivat aiheuttaa sairastumisia, jos niiden pitoisuudet vesijärjestelmissä suurenevat huomattavasti niiden normaalista esiintymistasosta. Luonnonvesissä legionellojen pitoisuus on muutama sata pmy (pesäkkeen muodostavaa yksikköä) litrassa vettä. Varmistuneissa tautitapauksissa pitoisuudet ovat olleet 10 000-10 000 000 pmy/l.  Korkean pitoisuuden lisäksi legionellabakteerien täytyy päästä hengitysilmaan ja aina ihmisen keuhkoihin asti pieninä pisaroina, jotta infektio olisi mahdollinen.

Suurin osa legionelloille altistuneista ihmisistä ei kuitenkaan koskaan sairastu legionelloosiin. Korkea ikä, heikentynyt vastustuskyky, krooninen keuhkosairaus, tupakointi ja diabetes lisäävät sairastumisriskiä. Keuhkokuumeeseen sairastuu vain noin 5 % tartunnalle altistuneista ihmisistä. Legionella tartuntaa ei voi saada toisesta sairastuneesta ihmisestä eikä eläimistä.

 

Kaikki vesijärjestelmät, joissa vesi pääsee lämpenemään, ovat legionellojen mahdollisia kasvupaikkoja

Suurin legionellojen infektioriski rakennetuissa vesijärjestelmissä on lämpimän käyttöveden järjestelmissä, jäähdytysjärjestelmissä, jätevesien puhdistusjärjestelmissä, porealtaissa ja erilaisissa teollisissa prosessivesijärjestelmissä. Näissä järjestelmissä veden lämpötila ja muut käyttöolosuhteet suosivat usein legionellojen kasvua. Lisäksi mikrobintorjunta-aineiden käyttö vaatii erityistä osaamista ja voi sen takia jäädä puutteelliseksi. Yllä mainittujen vesijärjestelmien käytön yhteydessä voi myös syntyä aerosoleja, jotka edesauttavat legionellojen leviämistä ja mahdollisesti niiden päätymistä hengitysilmaan.

Myös vesijärjestelmien käyttöaste vaikuttaa legionellan kasvumahdollisuuksiin. Käyttökatkot ja vähäinen käyttö aiheuttavat veden seisomista rakenteissa, jolloin niissä voi muodostua legionellojen lisääntymistä edistäviä olosuhteita. Vesijärjestelmien tulisi olla säännöllisessä, mieluiten päivittäisessä käytössä. Jos kostutus- tai jäähdytysvesijärjestelmä on ollut poissa käytöstä, se tulisi ennen käyttöönottoa käsitellä legionelloihin tehoavalla biosidilla.

 

Legionella tartuntoja voi torjua hyvällä suunnittelulla ja säännöllisillä toimenpiteillä

Legionellojen otollisin kasvulämpötila on 30-37 °C, mutta ne pystyvät lisääntymään, kun lämpötila on 20-45 °C. Monissa vesijärjestelmissä legionellat voidaankin yleensä torjua huolehtimalla siitä, että talousvesi on riittävän kylmää (alle 20 °C) ja lämmin vesi riittävän kuumaa (vähintään 50-55 °C). Ongelmallisissa lämminvesijärjestelmissä saatetaan tarvita 65 °C veden lämpötila legionella riskin torjumiseksi. Sellaisissa vesijärjestelmissä, joissa yllämainitut lämpötilat eivät ole mahdollisia, legionelloja voidaan yleensä torjua biosideilla.

Vesijärjestelmien huolto on oleellinen osa legionellojen torjuntaa. Saostumien ja biofilmien muodostuminen vesikalusteisiin lisää legionellojen kasvumahdollisuuksia. Vesijärjestelmissä olevien lisälaitteiden, kuten suodattimien, säännöllinen puhdistus ja huolto on tärkeää. Kaikkien lämmintä vettä sisältävien avoimien ja aerosolia muodostavien vesijärjestelmien huoltaminen ja erityisesti desinfektioista huolehtiminen on välttämätöntä. Tämän tyyppisten järjestelmien legionella pitoisuudet pitäisi tarkastaa säännöllisin väliajoin.

Jäähdytys- ja kostutusjärjestelmien rakenne ja toimintatapa ovat usein sen tyyppisiä, että säännöllinen biosidien käyttö legionella riskin pienentämiseksi on välttämätöntä. Suuren riskin kohteissa ja esimerkiksi huoltotoimenpiteiden yhteydessä on rajoitettava aerosolien leviämistä ja suojauduttava hengityssuojaimin. Uusia vesijärjestelmiä suunniteltaessa tulisi pohtia mahdollisuuksia rakentaa vesikierroltaan suljettuja ratkaisuja, joissa vesi ei pääse seisomaan pitkiä aikoja rakenteissa tai säiliöissä.

 

Miten Legionella riski on huomioitu FreshWind järjestelmissä?

FreshWind-korkeapainesumujärjestelmä on turvallinen ratkaisu tilojen jäähdyttämiseen, kostutukseen ja pölynsidontaan. Se on täysin suljettu järjestelmä, ilman erillisiä vesisäiliöitä. FreshWind-järjestelmään ei pääse ilmasta tai muualta järjestelmän ulkopuolelta mikrobeja käyttövettä lukuun ottamatta. Järjestelmässä käytetään tilojen normaalia puhdasta käyttövettä, joka tuodaan korkeapainepumpun suodattimen läpi. Säännösten mukaisen käyttövesijärjestelmän vettä käytettäessä legionella riski on yleisesti ottaen pieni.

FreshWind-järjestelmässä vesi ei pääse seisomaan, koska erillisiä vesisäiliöitä ei käytetä. Siten legionelloille otollisia kasvuoloja ei normaalikäytössä pääse syntymään järjestelmän sisällä. FreshWind-järjestelmään voidaan myös lisätä RO- eli käänteisosmoosilaite tarjoamaan lisäpuhdistusta. Lisäksi sumutettavan veden pisarakoko on erittäin pieni, noin 10 µm, jolloin se haihtuu nopeasti ilmaan päästyä. FreshWind järjestelmien huolto ja puhdistus on helppo toteuttaa ja järjestelmän vuosihuollon voi myös ostaa meiltä ammattitaitoisena palveluna. Tarjoamme myös mikrobiologian konsultointia.

Suuren legionella riskin omaaviin kohteisiin voidaan käyttää uutta innovatiivista FreshWind-korkeapainestettua kuumavesisumutusjärjestelmää tilojen kostutukseen ja pölynsidontaan. Uusi järjestelmämme, josta on jätetty patenttihakemus, on toteutettu laadukkaalla Danfoss pumpulla, joka on suunniteltu kuumien vesien prosessointiin. Kuumavesisumutusjärjestelmässämme vesi lämmitetään vähintään 80 °C asteiseksi, jolloin kaikki vedessä mahdollisesti olevat legionella bakteerit kuolevat. Veden lämmitykseen voidaan käyttää prosessien hukkalämpöä, jolloin sen käyttökustannukset jäävät pieniksi. Näin saadaan höyrykostutuksen turvallisuus, mutta huomattavasti pienemmillä kustannuksilla. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!